Zakony i zgromadzenia

That’s the way we like it :)

upapieza2„Na wzór świętego Założyciela z 1209 roku, na koniec Kapituły, w dniu 18 kwietnia, bracia udali się do Castel Gandolfo na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, by potwierdzić po raz kolejny wierność i synowskie przywiązanie do biskupa Rzymu, Wikariusza Chrystusa na ziemi.”

„Generałowie trzech zakonów franciszkańskich – o. José Rodriguez Carballo OFM, o. Mauro Jöhri OFMCap i o. Marco Tasca OFMConv odnawiają przed papieżem Benedyktem XVI śluby zakonne.”

[za: oo. franciszkanie i Nasza Arka]