Privilegiati,  Zakony i zgromadzenia

Dyplomata-opat

Lu Zhengxiang (1871 – 1949) w stroju chińskiego dyplomaty oraz w opackich szatach pontyfikalnych. Urodzony w chińskiej rodzinie protestanckiej, karierę robił w dyplomacji: był ambasadorem w Holandii oraz Rosji, ministrem spraw zagranicznych Chin, a także premierem. W 1911 roku przeszedł na katolicyzm. Po śmierci żony, będąc na placówce w Bernie, wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego św. Andrzeja koło Brugii, gdzie przyjął imię Piotr Celestyn. W 1946 r. został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII tytularnym opatem klasztoru św. Pawła w Gandawie. Pragnął powrócić do Chin jako misjonarz, ale choroba i śmierć pokrzyżowała te plany. Opowiadał się za wprowadzeniem klasycznego języka chińskiego do liturgii.