Papally

Pius PP. XI

Papież Pius XI w zimowym stroju chórowym, choć w pasie z frędzlami, a nie pomponami, i w stule Leona XIII.

Pope Pius XI in a winter choir dress, but in a sash with fringes, not tassels, and with Leo XIII’s stole.