Varia

Msgr. Gromier

Ks. Leon Gromier (1879-1965) w farioli, butach z klamrami oraz saturno. Był to jeden z najwybitniejszych liturgistów XX wieku, krytyk zmian w obrzędach Wielkiego Tygodnia, członek–cenzor Rzymskiej Akademii Liturgicznej, członek Specjalnej Komisji Protokołu Generalnego Ceremoniału Papieskiego, prałat domowy Jego Świątobliwości, kanonik Bazyliki św. Piotra na Watykanie, protonotariusz nadliczbowy. Jego krytyczne spojrzenie na nowinki liturgiczne było powodem, przez który nie został uhonorowany, upragnionym przez siebie, przyjęciem do grona Kolegium Mistrzów Ceremonii Apostolskich.