Cappella Papale,  Jedwabie, treny i gronostaje

Papieskie Requiem

Pius X podczas Requiem

Pius X asystujący do Mszy Świętej żałobnej coram Summo Pontifice celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej z okazji siódmej rocznicy śmierci poprzednika na Tronie Piotrowym, Leona XIII, 20 lipca 1910 r. Zasiadającego na tronie papieża otaczają trzej kardynałowie w cappa magna: siedzący bokiem do niego dziekan Świętego Kolegium Ludwik Oreglia di Santo Stefano oraz znajdujący się po bokach kardynałowie diakoni, w tym po prawej ręce papieża protodiakon, Franciszek Segna. Na stopniach zaś tronu stoi papieski mistrz ceremonii mons. Franciszek Riggi.