Trapiści z Kentucky

Śpiew Męki Pańskiej wg św. Mateusza w niedzielę in Ramis Palmarum w opactwie Najświętszej Maryi Panny z Getsemani, Kentucky, należącym do Zakonu Cystersów Ściślejszej Obserwancji. Śpiewowi przysłuchują się zakonnicy w chórze, zwróceni ku absydzie kościoła i trzymający w rękach poświęcone palmy. W tym czasie kapłan odczytuje tekst Pasji przy ołtarzu po stronie epistoły i w asyście lewitów, którzy na alby nałożone mają jedynie manipularze oraz stułę w przypadku diakona.