Varia

Adventus

Introit
Na zdjęciu dobrze widoczna jest prosta zasada: gdy ktoś z asysty klęczy, sutanną i/albo albą zakrywa stopy.

Adventus – u starożytnych Rzymian słowem tym określano uroczystą ceremonię przywitania cesarza przybywającego do miasta; zazwyczaj chodziło tu o caput orbis terrarum, czyli Rzym. Od czasów dominatu imperatorzy, jako władcy świata, zaczęli tytułować się określeniami dominus et deus.

Rozpoczęliśmy Okres Adwentu, czyli czasu, w którym przygotowujemy się na powitanie prawdziwego Boga i Władcy Świata. Będziemy rozważać tajemnicę jego pokornego Wcielenia, pamiętając jednak o danej nam przez Niego obietnicy: nasz Pan i Bóg przybędzie ponownie, tym razem w chwale i z mocą, jako Król królów i Pan panów.