A to Polska właśnie

Arcybractwo Męki Pańskiej

PIC_1-R-639-3Członkowie istniejącego od końca XVI w. do dzisiaj Arcybractwa Męki Pańskiej podczas modlitwy w kaplicy Męki Pańskiej w krakowskim kościele oo. franciszkanów A.D. 1933. Poza udziałem w nabożeństwach pokutnych, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, członkowie tego zrzeszenia zajmowali się szeroką działalnością charytatywną i społeczną, w tym organizacją pogrzebów, skąd wywodzi się ich druga nazwa, Arcybractwo Dobrej Śmierci. Do rozlicznych nadanych im przywilejów należała też możliwość uwolnienia w Wielki Czwartek jednego więźnia skazanego na śmierć, który następnie brał udział w procesji bractwa niosąc w rękach świecę i trupią czaszkę.