Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 3

Trzebnica

Pontyfikalna Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, emerytowanego metropolitę wrocławskiego, w Bazylice św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy 25 X …

Bp Dubowski

Ignacy Dub-Dubowski, biskup łucko – żytomierski, w pięknym zestawie szat pontyfikalnych.

Żukowo

Msza Święta z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Józefa Bigusa celebrowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie [źródło: 800 lat Żukowa].

Sierpień ’44

Msza polowa odprawiana przez kpt. ks. Mieczysława Paszkiewicza „Ignacego” w podwórzu przy ul. Poznańskiej 12, prawdopodobnie 15 VIII 1944 [zdjęcie i opis …

Osculatio Evangelii

Arcybiskup Karol Wojtyła, metropolita krakowski, w czasie uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej celebrowanej w Katedrze na Wawelu [zdjęcie z Orbis Catholicus Secundus].

Ordinatio sacerdotalis

Święcenia kapłańskie w archikatedrze warszawskiej udzielane przez księdza arcybiskupa Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Błogosławieństwo prymicyjne

Neoprezbiter udziela swoim rodzicom błogosławieństwa po Mszy Świętej prymicyjnej. Na rękawie księdza widoczny charakterystyczny wieniec [zdjęcie ze strony parafii Chrystusa Króla w …

Ad Deum

Ojciec Święty Jan Paweł II celebrujący Mszę Świętą przy konfesji św. Stanisława w Królewskiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na …

Tokarnia

Tokarnia, procesja w Niedzielę Palmową z figurą Chrystusa na osiołku, rok 1983. Ten średniowieczny zwyczaj został wskrzeszony w 1968 r. przez widocznego …

Czerwone pasy

Na pamiątkę męczeńskiej śmierci wielu dominikanów, poniesionej w XIII w. z rąk niewiernych na wschodnich kresach Królestwa Polskiego, papież Innocenty IV nadał polskiej …

Katowicka katedra

Pierwsza uroczysta Msza Święta pontyfikalna sprawowana w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Święcenia ks. Glempa

Diakon Józef Glemp otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 25 maja 1956 roku …

Ewangelia po polsku

Koronacja figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, dokonana przez prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda 9 lipca 1939 r. Na zdjęciu …

Kolendy

Skany z książki Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpiewane pochodzą ze strony Polskiej Biblioteki Internetowej.

Abp Wojtyła

Ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła w letniej cappa magna.

Marszałek, prymas i nuncjusz

Naczelnik Państwa pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, prymas Królestwa Polskiego ksiądz Aleksander kardynał Kakowski i nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Ambroży …

Krzyż arcybiskupi

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna coram Sanctissimum (dlatego biskup siedzi bez mitry) celebrowana przez ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego podczas uroczystości Bożego Ciała w Wilnie. …

Te Ioannem

Jak podaje ks. Franciszek Kwiatkowski SI, w książce Z pogranicza filozofii i teologii. Wykłady dla katolickiej inteligencji: „Na podziękowanie Bogu za to …

Neoprezbiter

Ks. Józef Kowalczyk, późniejszy arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski [zdjęcie ze strony Archidiecezji Gnieźnieńskiej].

Ojciec Kolbe

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe O.F.M. Conv. wraz ze współbraćmi ubranymi w szaty mszalne, wśród których dwóch to Japończycy. O. Kolbe spędził sześć …

Wiara i wolność

Msza polowa na podwórku kamienicy Marszałkowska 60, prawdopodobnie w Święto Żołnierza 15 sierpnia [zdjęcie autorstwa Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa” wraz z opisem za: …